Podmiot leczniczy "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Podmiot leczniczy "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiot leczniczy jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej  polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, poprzez organizowanie i prowadzenie:działalności leczniczej w trybie stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, zadań dydaktycznych, profilaktyki i promocji zdrowia dla ludności z obszaru całego kraju i cudzoziemców.


748651289


Szpitalna
1a
-
Kłodzko
57-300
Medyczna

Oferty

Wynik wyszukiwania jest pusty lub lista nie zawiera żadnych elementów