Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów

 

 

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4A
50-345 Wrocław

Kierownik biura:

Piotr Cugier
piotr.cugier@umw.edu.pl
tel. +48 71 784 17 26

 

 

Zakres zadań:
  1. Zbieranie informacji w zakresie możliwości podejmowania pracy, odbywania staży absolwenckich oraz innych aktywności zawodowych, przez studentów i absolwentów Uczelni.
  2. Publikowanie ofert pracy, staży absolwenckich, praktyk, wolontariatu oraz innych istotnych informacji na stronie internetowej i/lub tablicy ogłoszeń Uczelni.
  3. Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów, rozwijających ważne kompetencje na rynku pracy.
  4. Monitorowanie zawodowych losów absolwentów.
  5. Współpraca z biurami karier działającymi na innych Uczelniach.